Zobacz video

Wyślij zapytanie

Zobacz więcej materiałów video na naszym kanale

Nasze realizacje

Referencje

zobacz więcej

MIESZKANIA i DOMY JEDNORODZINNE

BUDYNKI WIELORODZINNE

OBIEKTY SAKRALNE

BIURA i BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapytanie wysłane.

Odpowiemy wkrótce.

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

NASZE USŁUGI

KONTROLA  TERMOIZOLACJI

LOKALIZACJA  INSTALACJI  /  PRZECIEKU

KONTROLA  MONTAŻU  OKIEN  I  DRZWI

DETEKCJA  PRZECIEKÓW  POWIETRZA

KONTROLA  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ

kontrola termograficzna budynku wykonana zgodnie z normą PN-EN 13187, lokalizacja wad  termoizolacji, mostków termicznych, wad konstrukcyjnych skutkujących osłabieniem izolacyjności przegród zewnętrznych;  wersja pełna z obszernym raportem lub kontrola uproszczona; przydatna  po zakończeniu budowy oraz przed i po termomodernizacji a także jako weryfikacja przed zakupem domu

analiza przegród budowlanych: ścian, podłóg, stropów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej nastawiona na lokalizację ułożonych przewodów instalacji grzewczych i wodnych; lokalizacja lub weryfikacja istniejących w nich przecieków, dokumentacja pozwalająca na zaplanowanie prac naprawczych lub uniknięcie błędów montażowych wymagających wierceń w przegrodach budowlanych

termograficzna weryfikacja jakości wykonania i osadzenia okien, drzwi i wyłazów dachowych; lokalizacja mostków termicznych powstałych wskutek wad materiałów lub wykonanych z nich elementów, detekcja przecieków powietrznych związanych z nieszczelnym osadzeniem lub wadami konstrukcyjnymi, raport pozwalający na realizację reklamacji wadliwie wykonanych elementów

kontrola termograficzna nastawiona na lokalizację i dokumentację przecieków powietrznych przez obudowę budynku; zgodna z normą PN-EN 13187 pkt 6.2; wykonywana przy sztucznie wytworzonej znacznej różnicy ciśnień pomiędzy budynkiem a otoczeniem; może być połączona z realizacją blower door testu jako pełny Audyt Szczelności Powietrznej budynku; przydatna przed  doszczelnianiem

wykorzystanie  kamery termowizyjnej do weryfikacji pracy instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu; pozwala uniknąć awarii, uszkodzeń czy pożaru dzięki wczesnemu wykryciu elementów narażonych na nadmierne przegrzewanie w trakcie eksploatacji; dokumentacja zarówno dla instalacji elektrycznych w budynku jak również przemysłowych np. szaf transformatorów, rozdzielni elektrycznych

Termo Optimal Sp. z o.o. 

ul. Pomorska 17a, 03-101 Warszawa

NIP: 524 29 34 648, KRS: 0000955016

mBank PLN: 95 1140 2004 0000 3802 8221 6366

o nas

realizacje

klienci

kontakt

copyright ©  2016 Progress Energy Sp. z o.o.